Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία Νέα - Αρχείο


29/06/2023 - Διευκρινίσεις διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 07/2023

23/06/2023 - Διαγωνισμός ΤΚΕΑΑ 13/2022: Παροχή υπηρεσιών Ιατρών και άλλων Επαγγελματιών Υγείας και Αποκατάστασης για Αξιολόγηση της Αναπηρίας στα Πλαίσια του έργου "Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας".

19/06/2023 - Διαγωνισμός ΤΚΕΑΑ 07/2023: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ "ΛΗΔΡΑ"

02/06/2023 - Διαγωνισμός ΤΚΕΑΑ 06/2023: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ

28/04/2023 - Εκπαιδευτική επίσκεψη αντιπροσωπείας της Ρουμανίας στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

19/04/2023 - Διαγωνισμός για την παροχή Βοηθητικών Υπηρεσιών Γραφείου στα Κέντρα Αξιολόγησης Αναπηρίας Λευκωσίας και Λεμεσού

05/04/2023 - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2023

04/04/2023 - Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για την παροχή Χορηγίας σε Οργανώσεις των Ατόμων με Αναπηρίες

16/02/2023 - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΚΕΑΑ 03/2023

16/02/2023 - Δημόσια Διαβούλευση-Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας

15/02/2023 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΚΕΑΑ 03/2023

09/02/2023 - Προς Κάθε Ενδιαφερόμενο – Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο

16/01/2023 - Προς Κάθε Ενδιαφερόμενο – Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο

10/01/2023 - Αύξηση στο ύψος της μηνιαίας Χορηγίας Τυφλών και του μηνιαίου Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας λόγω αύξησης Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από 1.1.2023

09/01/2023 - Απάντηση Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας σε δημοσίευμα της εφημερίδας "Χαραυγή" για τα άτομα με αναπηρίες

21/12/2022 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΚΕΑΑ 17/2022

12/12/2022 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ «ΛΗΔΡΑ» Αρ. Διαγωνισμού: ΤΚΕΑΑ 16/2022

25/10/2022 - ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ»

19/10/2022 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΚΕΑΑ 14/2022- Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας/Κλητήρα στο Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας Λάρνακας

30/09/2022 - Διαγωνισμός ΤΚΕΑΑ 15/2022 για την λειτουργία δυο (2) προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στην ανεξάρτητη διαβίωση σε 2 άτομα με αυτισμό στην Επαρχία Λεμεσού

23/09/2022 - ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ (ΚΛ. A8) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

12/09/2022 - Διαγωνισμός (ΤΚΕΑΑ 12/2022) για την παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας στο Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας Λεμεσού

23/08/2022 - Διαγωνισμός για την παροχή Βοηθητικών Υπηρεσιών Γραφείου στα Κέντρα Αξιολόγησης Αναπηρίας Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας

15/07/2022 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΚΕΑΑ 09/2022

22/06/2022 - Aνακοίνωση καταβολής εφάπαξ χορηγίας στα Άτομα με Αναπηρίες

09/06/2022 - Διαγωνισμός για την παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας ΚΑΑ Λευκωσίας

26/05/2022 - Διαγωνισμός για την παροχή Βοηθητικών Υπηρεσιών Γραφείου και Υπηρεσιών Καθαριότητας στο Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας Λάρνακας

10/05/2022 - Διαγωνισμός για την παροχή Βοηθητικών Υπηρεσιών Γραφείου και Υπηρεσιών Καθαριότητας στο Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας Λεμεσού

10/05/2022 - ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

24/03/2022 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

21/02/2022 - ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΜΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ) ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

18/02/2022 - Έναρξη Λειτουργίας Κέντρου Αξιολόγησης Αναπηρίας Λάρνακας

07/02/2022 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

13/01/2022 - ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΒΑΡΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΠΟ 1.01.2022

17/12/2021 - Διαγωνισμός (ΤΚΕΑΑ 12/2021) για την παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας στην Κατοικία Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Λήδρα»

17/12/2021 - Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας για την υποστήριξη της λειτουργίας της κατοικίας υποστηριζόμενης διαβίωσης «Λήδρα».

22/11/2021 - Επιδόματα Δεκεμβρίου Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης

15/10/2021 - ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ»

20/09/2021 - Διαγωνισμός για την παροχή Υπηρεσιών Κλητήρα και Καθαρίστριας στο ΚΑΑ Λάρνακας

14/05/2021 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ BREXIT ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

14/04/2021 - Αγορά Υπηρεσιών Φυσιοθεραπευτή/τριας και Χοροθεραπευτή/τριας

02/04/2021 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΡΙΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2021-2023 ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2018-2020

31/03/2021 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΙΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΛΑΜΟ 14 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ» Αρ. Διαγωνισμού: ΤΚΕΑΑ 02/2021

16/03/2021 - Ευρωπαική Στρατηγική για την Αναπηρία 2021- 2030

05/03/2021 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

05/03/2021 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

01/03/2021 - Κώδικας Πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχληση

21/01/2021 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 4 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ»

08/01/2021 - Έντυπο για ειδική άδεια μετακίνησης λόγω κορονοιού σε μορφή easy to read

18/12/2020 - ENHMEΡΩΣΗ ΚΩΦΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

06/04/2020 - Ενημέρωση των ατόμων με αναπηρίες για τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

26/03/2020 - Οδηγός σε απλή γλώσσα (easy to read) «Κορωνοϊός: Δεν φοβόμαστε, Προστατευόμαστε»

10/10/2019 - Brexit Συνήθεις ερωτήσεις

25/04/2018 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

23/04/2018 - Διαγωνισμός για Αγορά Υπηρεσιών Φροντιστή στις Οικίες υποστηριζόμενης διαβίωσης με συνοπτικές διαδικασίες

23/04/2018 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΚΕΑΑ 03/2018

20/04/2018 - ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

21/03/2018 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

14/03/2018 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

09/03/2018 - ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΤΚΕΑΑ

17/01/2018 - Τιμαριθμικές αλλαγές στο Επίδομα Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας και Ειδικής Χορηγίας Τυφλών

09/11/2017 - Νέο Σχέδιο για την Παροχή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας στην Κύπρο

29/09/2017 - Διαγωνισμός για την Παροχή Αποκαταστασιακών Υπηρεσιών για την υποστήριξη της λειτουργίας προγράμματος υποστηριζόμενης διαβίωσης σε προστατευμένη κατοικία (ΤΚΕΑΑ 04/2017)

08/09/2017 - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΩΦΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΚΕΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

23/06/2017 - Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας

20/02/2017 - Τηλεφωνική γραμμή για ΑμεΑ στον ΟΣΕΛ

30/09/2016 - ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

30/09/2016 - ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

23/12/2015 - ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ

13/05/2015 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ CUSTOMIZED SERVICE ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

27/03/2015 - Ανακοίνωση για Δελτίο Στάθμευσης

13/01/2014 - Νέο Ωράριο Εξυπηρέτησης του Κοινού

06/08/2013 - ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ AHK ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ 08

29/07/2013 - Πρώτη Έκθεση της Κύπρου για την Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

21/05/2013 - Ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση της προσβασιμότητας κτηρίων

18/02/2013 - Yπογραφή συμφωνίας μεταξύ Κυβέρνησης και Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου στον τομέα της επαγγελματικής αποκατάστασης ατόμων με αναπηρίεςΔιαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus