Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό

Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό

Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό

To Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 6.5.2019 ως συγχρηματοδοτούμενο Έργο. Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

Τον Αύγουστο του 2021, κατόπιν διενέργειας Δημόσιου Διαγωνισμού (τα σχετικά αρχεία παρατίθενται πιο κάτω), το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, ως Αναθέτουσα Αρχή, υπέγραψε δημόσια Σύμβαση με την Κοινοπραξία Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Social Element-Centre for Social and Human Development και Codeca- Center for Social Cohesion Development and Care για την Οργάνωση και Λειτουργία του Κέντρου.


Το Κέντρο λειτούργησε τον Οκτώβριο του 2021 σε ανακαινισμένες και ανεξάρτητες εγκαταστάσεις στο συγκρότημα κτηρίων του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου παρέχοντας τις υπηρεσίες του παγκύπρια.
Αποστολή του Κέντρου είναι να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με διάγνωση Διαταραχών στο Φάσμα Αυτισμού, καθώς και προς τις οικογένειές τους. Οι Υπηρεσίες συνίστανται στις εξής:

(α) Υπηρεσία Ψυχολογικής Στήριξης, Συμβουλευτικής και Ψυχοεκπαίδευσης
(β) Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Εκπαίδευσης και Στήριξης προς την οικογένεια και το παιδί στα πλαίσια έγκαιρης παιδικής παρέμβασης ειδικά εστιασμένης σε παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
(γ) Υπηρεσία Κοινωνικής Στήριξης

Η κάθε Υπηρεσία παρέχεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό με την αντίστοιχη ειδικότητα.

Το Κέντρο συνεργάζεται με πρότυπο αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού και συγκεκριμένα το Maccabi Health Care Services στο Ισραήλ, για κατάλληλη εποπτεία, εκπαίδευση και καθοδήγηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο Κέντρο καλώντας το τηλέφωνο +357 22 276560 ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
https://aktidacy.org/

Για όποιες επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με το Κέντρο μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο +357 22 815041.


Σχετικά Αρχεία:

ΤΚΕΑΑ 05 20 Κέντρο Αυτισμού-ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΤΕΛΙΚΟ.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 601,24Kb)
Έντυπο παραλαβής των εγγράφων.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 199,39Kb)
Συμπληρωματικό έγγραφο για το Διαγωνισμό.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 87,2Kb)
4397002_Διορθωτική Προκήρυξη(1).pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 66,07Kb)
2.pdf addendum.2.pdf
Το αρχείο 2.pdf (Μέγεθος: 558,25Kb)
Διευκρινίσεις Διαγωνισμός ΤΚΕΑΑ 5_2020.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 144,83Kb)
Έκθεση Τεχνικής Αξιολόγησης ΤΚΕΑΑ 05_2020.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 361,56Kb)
Κατάλογος Συνημμένων.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 43,35Kb)
1.doc Συν6 29.1.doc
Το αρχείο 1.doc (Μέγεθος: 40,8Kb)
12.doc Συν8 29.12.doc
Το αρχείο 12.doc (Μέγεθος: 57,12Kb)
12.doc Συν10 11.12.doc
Το αρχείο 12.doc (Μέγεθος: 78,02Kb)
12.doc Συν11 15.12.doc
Το αρχείο 12.doc (Μέγεθος: 54,06Kb)
12.doc Συν12 28.12.doc
Το αρχείο 12.doc (Μέγεθος: 68,33Kb)
2.doc Συν13 1.2.doc
Το αρχείο 2.doc (Μέγεθος: 36,72Kb)
2β.doc Συν13 1.2β.doc
Το αρχείο 2β.doc (Μέγεθος: 36,21Kb)
2γ.doc Συν13 2.2γ.doc
Το αρχείο 2γ.doc (Μέγεθος: 37,74Kb)
2δ.doc Συν13 3.2δ.doc
Το αρχείο 2δ.doc (Μέγεθος: 37,23Kb)
2.doc Συν14 5.2.doc
Το αρχείο 2.doc (Μέγεθος: 103,01Kb)
2.doc Συν15 9.2.doc
Το αρχείο 2.doc (Μέγεθος: 99,44Kb)
2.doc Συν16 10.2.doc
Το αρχείο 2.doc (Μέγεθος: 99,95Kb)
2.doc Συν17 11.2.doc
Το αρχείο 2.doc (Μέγεθος: 128Kb)
Έκθεση Οικονομικής ΤΚΕΑΑ 05_2020.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 220,3Kb)
06.2021.doc Πρακτικά Οικονομικής 02.06.2021.doc
Το αρχείο 06.2021.doc (Μέγεθος: 59,16Kb)
05.2021.doc Πρακτικά Οικονομικής 26.05.2021.doc
Το αρχείο 05.2021.doc (Μέγεθος: 49,47Kb)
1 Οικονομικής.doc Συν. 1 Οικονομικής.doc
Το αρχείο 1 Οικονομικής.doc (Μέγεθος: 21,93Kb)
2 Οικονομικής.doc Συν. 2 Οικονομικής.doc
Το αρχείο 2 Οικονομικής.doc (Μέγεθος: 22,44Kb)

Διαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus