Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Ετήσια ΈκθεσηΣχετικά Αρχεία:

Ετήσια Έκθεση ΤΚΕΑΑ 2018.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 4038,88Kb)
Ετήσια Έκθεση ΤΚΕΑΑ 2017.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 4363,22Kb)
Ετήσια Έκθεση ΤΚΕΑΑ 2016.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 3178,07Kb)
Ετήσια Έκθεση ΤΚΕΑΑ 2015.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 2891,47Kb)
Ετήσια Έκθεση ΤΚΕΑΑ 2014.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1185,69Kb)
Ετήσια Έκθεση ΤΚΕΑΑ 2013.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 4412,69Kb)
Ετήσια Έκθεση ΤΚΕΑΑ 2012.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 6141,96Kb)
Ετήσια Έκθεση ΤΚΕΑΑ 2011.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 6433,66Kb)
Ετήσια Έκθεση ΤΚΕΑΑ 2010.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 609,4Kb)
Ετήσια Έκθεση ΤΚΕΑΑ 2019 Τελική.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 13815,84Kb)
Ετήσια Έκθεση ΤΚΕΑΑ 2019 Τελική.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 811,42Kb)
Ετήσια Έκθεση ΤΚΕΑΑ 2020.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 13639,39Kb)
Ετήσια Έκθεση ΤΚΕΑΑ 2021.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 10799,94Kb)
Ετήσια Έκθεση ΤΚΕΑΑ 2022.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 19791,04Kb)
Ετήσια Έκθεση ΤΚΕΑΑ 2023.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 15026,49Kb)

Διαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus