Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας σε Άτομα με Αναπηρίες για Απόκτηση Αυτοκινήτου
Δικαιούχοι: Άτομα ηλικίας 18-70 ετών με αναπηρία εκ γενετής ή λόγω μεταγενέστερου γεγονότος, όπως αυτό θα αξιολογείται και πιστοποιείται από τα Κέντρα Αξιολόγησης Αναπηρίας και οι αναπηρίες τους συνίστανται σε:


    · ακρωτηριασμό ή σοβαρή αδυναμία των άνω ή/και κάτω άκρων που οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία με αποτέλεσμα το άτομο με αναπηρία να έχει μόνιμο βαθμό αναπηρίας πέραν του τριάντα εννέα τοις εκατόν (39%), ή

    · περιορισμό της οξύτητας της οράσεως των δυο οφθαλμών, ώστε αυτή να μην υπερβαίνει στον καλύτερο οφθαλμό έστω και με διορθωτικούς φακούς τα 6/60,


Παροχή:

    · Χορηγία η οποία ανέρχεται σε (α) €3.500 ή (β) €4.500 στις περιπτώσεις που είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα για τη διακίνησή τους, και είναι λήπτες του Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας ή/και Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά/Τετραπληγικά Άτομα (γ) €9.000 στις περιπτώσεις ατόμων που λαμβάνουν Επίδομα Φροντίδας σε Άτομα με Παραπληγία ή Τετραπληγία και προχωρήσουν στην αγορά κατάλληλου διασκευασμένου αυτοκινήτου για να εισέρχονται και να επιβαίνουν εντός του οχήματος καθήμενοι στο τροχοκάθισμα.

    · Απαλλαγή από τα τέλη εγγραφής και κυκλοφορίας του αυτοκινήτουΣχετικά Αρχεία:

1_ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 113,33Kb)
2_Έντυπο Αίτησης για παροχή αυτοκινήτου.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 160,81Kb)
3_Αναφορά Θεράποντα Ιατρού.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 132,48Kb)
5_Αναφορά Θεράποντα Αποκατάστασης.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 154,23Kb)
Έντυπο Γενικών Πληροφοριών_τελικό.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 224,74Kb)
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ -ΤΕΛΙΚΟ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 132,97Kb)
μεταφορών για επιχορήγηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου.doc 20211012_ΑΑ Ανακοίνωση για σχέδιο Υπ. μεταφορών για επιχορήγηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου.doc
Το αρχείο μεταφορών για επιχορήγηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου.doc (Μέγεθος: 29,58Kb)
04022021_ΑΑ Ανακοίνωση για εξέταση δικαιολογητικών πληρωμής.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 50,91Kb)
20200311_ΤΜ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΣΚΕΥΩΝ ΑΑ.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 15,39Kb)
02 - Εξουσιοδότηση Πληρωμής με πιστοποίηση γνήσιου υπογραφής_2023.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 14,76Kb)
20231107_ Ανακοίνωση για Πιστοποίηση Γνήσιο Υπογραφής και νέας σφραγίδας πιστοποιών υπαλλήλου.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 34,17Kb)
Δείγμα Νέας σφραγίδας Πιστοποιούντων Υπαλλήλων.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 36,95Kb)
Οδηγίες για πληρωμή- τελικό 2023.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 43,35Kb)

Διαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus