Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Σχέδιο για Δημιουργία και Λειτουργία Μικρών Μονάδων για Σκοπούς Αυτοεργοδότησης Ατόμων με Αναπηρίες

Δικαιούχοι :

Άτομα με σωματικές, αισθητηριακές, νοητικές ή άλλες αναπηρίες, οι οποίες προκαλούν ουσιώδη μείωση της δυνατότητας απασχόλησης στην αγορά εργασίας και επιτρέπουν την άσκηση μόνο περιορισμένου κύκλου βιοποριστικών επαγγελμάτων.

Πληρωμή : Μέχρι 8.543
Σχετικά Αρχεία:

Αίτηση για Μικρες Μονάδες_2023.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 195,31Kb)
Αναφορά Θεράποντα Ιατρού.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 175,43Kb)
Έντυπο Ανάλυσης Εσόδων-Εξόδων_2023.xls
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Excel για να ανοίξει (Μέγεθος: 494,66Kb)
Έντυπο Ετοιμότητας για ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας_2023.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 105,25Kb)
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 84,65Kb)
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ_2023.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 140,24Kb)
ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Διαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus