Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία Νέα


12/06/2024 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΚΕΑΑ 08/2024: Προκήρυξη Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας για την Κατοικία Υποστήριξης στην Ανεξάρτητη Διαβίωση «Λήδρα»

10/06/2024 - Αναθεωρημένη ανακοίνωση σε σχέση με εξοπλισμό που δεν εξετάζεται στα πλαίσια του Σχεδίου των Τεχνικών Μέσων

29/05/2024 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΚΕΑΑ 09/2024: Διαγωνισμός για τη λειτουργία ενός (1) ατομικού προγράμματος παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στην ανεξάρτητη διαβίωση για την εξυπηρέτηση ενός (1) ατόμου με αυτισμό και σοβαρές συνοδές διαταραχές συμπεριφοράς στην επαρχία Λεμεσού

19/04/2024 - Ανακοίνωση αναφορικά με Επιδοτήσεις Τεχνικών Μέσων σε πολίτες ηλικίας πέραν των 85 ετών

19/04/2024 - Υπενθύμιση διαδικασίας του Σχεδίου Αγοράς Τεχνικών Μέσων, Οργάνων και άλλων βοηθημάτων

04/04/2024 - Ωράρια Εξυπηρέτησης Κοινού και Τηλέφωνα Επικοινωνίας για τα Σχέδια διαχείρισης Τεχνικών Μέσων και Τροχοκαθισμάτων μέσω δανεισμού

04/04/2024 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΚΕΑΑ 04/2024: Διαγωνισμός με Συνοπτικές Διαδικασίες για την παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας/ Κλητήρα στο Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας Λεμεσού

28/03/2024 - Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για την παροχή Χορηγίας σε Οργανώσεις των Ατόμων με Αναπηρίες

22/03/2024 - Δημόσια Διαβούλευση Αναθεωρημένης Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2024-2028

21/03/2024 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΚΕΑΑ 07/2024: Διαγωνισμός με Συνοπτικές Διαδικασίες για την παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών προς το Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας Λεμεσού.Αρχείο


Διαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus