Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για την Προμήθεια Τροχοκαθισμάτων

Δικαιούχοι: Άτομο με κινητική αναπηρία ορίζεται το άτομο που έχει μακροχρόνιες σωματικές διαταραχές, οι οποίες κατά την αλληλεπίδρασή τους με διάφορα εμπόδια, δυνατόν να εμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή του στην κοινωνία σε ίση βάση με άλλους. .

Παροχή: Από €700 μέχρι και €13.500 ανάλογα με τον τύπο του τροχοκαθίσματος)
Σχετικά Αρχεία:

1_ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ_2023.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 192,76Kb)
2_ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΧΟΚΑΘΙΣΜΑ_2023 (2).doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 174,41Kb)
3_Έντυπο Σύστασης Φυσιοθεραπευτή για Αγορά Τροχοκαθίσματος-2023.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 100,97Kb)
4_Έντυπο Σύστασης Φυσιοθεραπευτή για Επιδιόρθωση Τροχοκαθίσματος_2023 (1).doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 46,92Kb)
5_Αναφορά Θεράποντα Ιατρού για αίτηση ηλεκτροκινητου scooter.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 155,54Kb)
6_Υπεύθυνη Δήλωση Παράδοσης Παραλαβής Τροχοκαθίσματων_2023.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 137,18Kb)
7_Υπεύθυνη Δήλωση Παράδοσης Παραλαβής Τροχοκαθίσματων_ Αιτήσεις Υπουργείου Παιδείας_2023.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 140,24Kb)
20232709_Ανακοινωση για τροχοκαθίσματα με εισήγηση Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 39,78Kb)
2024_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 37,23Kb)
ΤΚΕΑΑΑ 2024_ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 24,92Kb)

Διαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus