Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας στα Άτομα με Αναπηρίες για την Προμήθεια Τεχνικών Μέσων, Οργάνων και άλλων Βοηθημάτων

Σκοπός του Σχεδίου είναι η διευκόλυνση της διαβίωσης και η προώθηση της ανεξαρτητοποίησης και της πλήρους συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνική και οικονομική ζωή, μέσω της παροχής οικονομικής βοήθειας για την προμήθεια κατάλληλων τεχνικών μέσων και οργάνων καθώς και άλλων βοηθημάτων.

Παρέχεται οικονομική βοήθεια μέχρι ποσοστού 80% της τελικής αξίας του αιτούμενου τεχνικού μέσου και μέχρι ενός ανώτατου ποσού το οποίο θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό με εισήγηση της επιτροπής που θα εξετάζει τις αιτήσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ατόμων με πολύ χαμηλά εισοδήματα θα παρέχεται βοήθεια μέχρι και 100% της αξίας του αιτούμενου είδους.

Προτεραιότητα θα δίνεται ανάλογα με τη σοβαρότητα της αναπηρίας και το βαθμό εξυπηρέτησης τόσο του ειδικού σκοπού (διακίνηση, απασχόληση, υγεία, διαβίωση) όσο και του γενικότερου, της ανεξαρτητοποίησης.

Τα τεχνικά μέσα όργανα κλπ., παρέχονται πάνω σε ατομική βάση και εξυπηρετούν και ανήκουν μόνο στον δικαιούχο και όχι ιδρύματα, οργανώσεις, σχολεία ή άλλους. Σε περίπτωση μη χρήσης τεχνικού οργάνου ή μέσου που αγοράστηκε με παροχή βοήθειας από το Σχέδιο αυτό ή σε περίπτωση, θανάτου του, τότε αυτό θ΄ ανήκει και πρέπει να παραδίδεται στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

Το Σχέδιο δεν καλύπτει την παροχή προσθετικών ή ορθοτικών μελών καθώς και άλλων ειδών τα οποία παρέχονται από άλλα Κυβερνητικά Σχέδια ή Νόμους.
Σχετικά Αρχεία:

Αίτηση για αγορά τεχνικών μέσων.doc 1. Αίτηση για αγορά τεχνικών μέσων.doc
Το αρχείο Αίτηση για αγορά τεχνικών μέσων.doc (Μέγεθος: 177,98Kb)
Έντυπο σύστασης Τεχνικων Μέσων.doc 2. Έντυπο σύστασης Τεχνικων Μέσων.doc
Το αρχείο Έντυπο σύστασης Τεχνικων Μέσων.doc (Μέγεθος: 96,38Kb)
Αναφορά Θεράποντα Ιατρού.doc 3. Αναφορά Θεράποντα Ιατρού.doc
Το αρχείο Αναφορά Θεράποντα Ιατρού.doc (Μέγεθος: 175,43Kb)
Έντυπο σύστασης για ανελκυστήρες.doc 4. Έντυπο σύστασης για ανελκυστήρες.doc
Το αρχείο Έντυπο σύστασης για ανελκυστήρες.doc (Μέγεθος: 113,72Kb)
YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΜ.docx 5. YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΜ.docx
Το αρχείο YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΜ.docx (Μέγεθος: 60,41Kb)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ.doc 6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ.doc
Το αρχείο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ.doc (Μέγεθος: 37,23Kb)
Εξουσιόδοτηση πληρωμής για τεχνικά μέσα.docx 7. Εξουσιόδοτηση πληρωμής για τεχνικά μέσα.docx
Το αρχείο Εξουσιόδοτηση πληρωμής για τεχνικά μέσα.docx (Μέγεθος: 14,78Kb)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ.doc 8. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ.doc
Το αρχείο ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ.doc (Μέγεθος: 37,23Kb)
Έντυπο Επιστροφής ΤΜ από Σχέδιο Αγοράς.docx 9. Έντυπο Επιστροφής ΤΜ από Σχέδιο Αγοράς.docx
Το αρχείο Έντυπο Επιστροφής ΤΜ από Σχέδιο Αγοράς.docx (Μέγεθος: 69,97Kb)
Κατάλογος με ανώτατ ποσά ανα είδος-ΙΟΥΛΙΟΣ 2020.doc 10. Κατάλογος με ανώτατ ποσά ανα είδος-ΙΟΥΛΙΟΣ 2020.doc
Το αρχείο Κατάλογος με ανώτατ ποσά ανα είδος-ΙΟΥΛΙΟΣ 2020.doc (Μέγεθος: 260,59Kb)
ΙΒΑΝ TKEAA.doc 11. ΙΒΑΝ TKEAA.doc
Το αρχείο ΙΒΑΝ TKEAA.doc (Μέγεθος: 45,9Kb)
ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-6.doc 12. ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-6.doc
Το αρχείο ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-6.doc (Μέγεθος: 148,91Kb)
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΚΟΥΟΛΟΓΟΔΑΣΚΑΛΟ ΚΩΦΩΝ.doc 15. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΚΟΥΟΛΟΓΟΔΑΣΚΑΛΟ ΚΩΦΩΝ.doc
Το αρχείο ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΚΟΥΟΛΟΓΟΔΑΣΚΑΛΟ ΚΩΦΩΝ.doc (Μέγεθος: 98,93Kb)
Ανακοίνωση_Τροποποίηση δικαιούχων Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Αγορά Ανελκυστήρα.doc 16. Ανακοίνωση_Τροποποίηση δικαιούχων Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Αγορά Ανελκυστήρα.doc
Το αρχείο Ανακοίνωση_Τροποποίηση δικαιούχων Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Αγορά Ανελκυστήρα.doc (Μέγεθος: 138,2Kb)
Ανακοίνωση_Τροποποίηση δικαιολογητικών για εξέταση αιτήσεων ανελκυστήρα.doc 17. Ανακοίνωση_Τροποποίηση δικαιολογητικών για εξέταση αιτήσεων ανελκυστήρα.doc
Το αρχείο Ανακοίνωση_Τροποποίηση δικαιολογητικών για εξέταση αιτήσεων ανελκυστήρα.doc (Μέγεθος: 139,22Kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΚΕΑΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.doc 18. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΚΕΑΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.doc
Το αρχείο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΚΕΑΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.doc (Μέγεθος: 29,58Kb)
ΤΜ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ SENSORY ROOM.doc 19. ΤΜ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ SENSORY ROOM.doc
Το αρχείο ΤΜ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ SENSORY ROOM.doc (Μέγεθος: 34,68Kb)
14072023_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΚΕΑΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 15,69Kb)
022024_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΚΑΛΑΣ,ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 31,62Kb)
ΤΚΕΑΑΑ 2024_ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 24,92Kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟ 85 ΕΤΩΝ.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 13,55Kb)
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 13,39Kb)
06.2024 Aναθεωρημενη ανακοινωση lite gait.doc 10.06.2024 Aναθεωρημενη ανακοινωση lite gait.doc
Το αρχείο 06.2024 Aναθεωρημενη ανακοινωση lite gait.doc (Μέγεθος: 34,68Kb)

Διαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus