Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία Νέα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, ανακοινώνει ότι, για σκοπούς διευκόλυνσης των κατόχων μη μόνιμου Δελτίου Στάθμευσης Ατόμων με Αναπηρίες, έχει προβεί σε τροποποίηση της διαδικασίας επανέκδοσης, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επανέκδοσης του Δελτίου πριν από την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου.

Εξακολουθεί να απαιτείται αίτηση για επανέκδοση Δελτίου Στάθμευσης, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για επιβεβαίωση ότι οι αιτητές πληρούν τα κριτήρια του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου (Άρθρο 7Α και Παράρτημα του Νόμου) για την κατοχή και χρήση του Δελτίου.

Διευθετείται ταυτόχρονη παράδοση του προηγούμενου Δελτίου και παραλαβή του νέου ώστε ο κάτοχος του να το έχει διαθέσιμο στο αυτοκίνητο με το οποίο διακινείται, ανελλιπώς.

Έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.dmsw.gov.cy/dsid στα γραφεία του Τμήματος σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα, καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Για πληροφορίες, στο τηλεφωνικό κέντρο του Τμήματος 22 815 015 ή στα γραφεία του Τμήματος στη Λευκωσία 22 815 082, Λεμεσό 25 729 131 και Λάρνακα 24 205 975.

Ο Οδηγός για το Δελτίο Στάθμευσης Ατόμων με Αναπηρίες, με αναλυτικές επεξηγήσεις για τους δικαιούχους, τη διαδικασία έκδοσης του Δελτίου, τη χρήση του και άλλες πληροφορίες, δημοσιεύεται επίσης στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

Διαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus