Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία Νέα


ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ AHK ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ 08


To Tμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει το κοινό ότι από την 1η Αυγούστου 2013, στην Ειδική Οικιακή Διατίμηση Ηλεκτρισμού για τις Πολύτεκνες και Δυσπραγούσες οικογένειες με Κώδικα 08, συμπεριλήφθηκαν οι λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Άτομα με Τετραπληγία και οι λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Άτομα με Παραπληγία.

Διευκρινίζεται ότι την Ειδική Διατίμηση συνεχίζουν να λαμβάνουν οι λήπτες Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση η οποία βρίσκεται στα γραφεία της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.Διαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus