Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία Νέα


Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας για την υποστήριξη της λειτουργίας της κατοικίας υποστηριζόμενης διαβίωσης «Λήδρα».


Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες διενεργεί διαγωνισμό προς εξεύρεση αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας στην Κατοικία Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Λήδρα» η οποία φιλοξενεί 9 άτομα με σοβαρή ψυχική και νοητική αναπηρία.

Η αμοιβή ορίζεται σε €8 ανά ώρα για τον πρώτο χρόνο παροχής υπηρεσιών ενώ κατά τον δεύτερο η αμοιβή ορίζεται σε €8,50 ανά ώρα. Στις αργίες το ποσό ανέρχεται σε €10 ανά ώρα.

Ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν στην παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση mtoumazou@dsid.mlsi.gov.cy ή με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 22482310 με την ένδειξη «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ «ΛΗΔΡΑ» το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021. Εφόσον οι τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις ζητηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα του διαγωνισμού, η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει τους ενδιαφερομένους για τις σχετικές αποφάσεις της ή με τηλεομοιότυπο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 3 Ιανουρίου 2022.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς είναι η 10η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12:15.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Word Διαγωνισμός ΤΚΕΑΑ 13.2021.doc


Διαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus