Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία Νέα


ENHMEΡΩΣΗ ΚΩΦΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Σύμφωνα με τα κριτήρια επιχορήγησης της Ομοσπονδίας Κωφών Κύπρου για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας, που έχουν συμφωνηθεί στις 27.07.2017 μεταξύ του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Ομοσπονδίας Κωφών Κύπρου, όλα τα κωφά άτομα, ανεξαρτήτως αν είναι μέλη ή όχι κάποιας οργάνωσης, έχουν δικαίωμα επιχορήγησης για διερμηνεία. Τον ορισμό του «κωφού ατόμου» τον ορίζει ο νόμος, Ν.66 (Ι)/2006.

Σκοπός της παροχής διερμηνέων νοηματικής γλώσσας είναι η εξυπηρέτηση των κωφών ατόμων σε δημόσιες υπηρεσίες ή για ιδιωτικές υποθέσεις, αλλά όχι η διερμηνεία διδασκαλίας για μαθητές και φοιτητές.

Με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνονται όλα τα κωφά άτομα ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες έχει αναρτηθεί ο νέος εγκεκριμένος κατάλογος Διερμηνέων Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας, από τον οποίο τα κωφά άτομα έχουν δικαίωμα για την επιλογή διερμηνέα. Στην περίπτωση που δεν ζητείται συγκεκριμένος διερμηνέας, η Ομοσπονδία Κωφών Κύπρου επιλέγει όποιον είναι διαθέσιμος. Νοείται ότι αποκλείεται διερμηνέας ο οποίος είναι συγγενής με το εξυπηρετούμενο άτομο.

Για να δείτε τον κατάλογο πατείστε στο πιο κάτω link :

Εγκεκριμένος Κατάλογος Διερμηνέων
Διαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus