Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία Νέα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΤΡΟΧΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΛΟΥΠΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΤΡΟΧΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΛΟΥΠΙ

Αναφορικά με το πιο πάνω Σχέδιο διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Α) Οι αιτήσεις για την πιο πάνω κατηγορία όπως και για όλες τις κατηγορίες τροχοκαθισμάτων που επιχορηγούνται πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Έντυπο Σύστασης για αγορά τροχοκαθίσματος συμπληρωμένο κατάλληλα από φυσιοθεραπευτή κρατικού νοσηλευτηρίου/ δημόσιου ειδικού σχολείου ή του Ινστιτούτου Γενετικής και Νευρολογίας. Σημειώνεται ότι όλα τα πεδία του εντύπου είναι υποχρεωτικά και πρέπει να συμπληρώνονται επαρκώς από τον υπεύθυνο φυσιοθεραπευτή.

- Προσφορές από 2 τουλάχιστον εταιρείες βάσει των προδιαγραφών των τροχοκαθισμάτων που δοκιμάστηκαν και προτείνονται σύμφωνα με την πιο πάνω σύσταση. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η δοκιμή δεύτερου τροχοκαθίσματος της ίδιας κατηγορίας θα πρέπει να προσκομιστεί τουλάχιστον δεύτερη προσφορά με τις αντίστοιχες προδιαγραφές σύμφωνα με τις ανάγκες του αιτητή.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις που θα κατατίθενται χωρίς επαρκή στοιχεία όπως αναφέρονται πιο πάνω δεν θα μπορούν να εξεταστούν.

Β) Σε περίπτωση αίτησης για αλλαγή μόνο του καθίσματος με καλούπι και χρήσης της υφιστάμενης βάσης μπορεί να κατατεθεί μόνο μια προσφορά εφόσον πρόκειται για αντικατάσταση του υφιστάμενου και αιτιολογείται η εν λόγω αλλαγή. Το ύψος της επιχορήγησης θα είναι 8,000+50% του υπολοίπου.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις που δεν έχουν εξεταστεί ακόμη θα εξεταστούν και θα εγκριθούν σύμφωνα με τις πιο πάνω πρόνοιες.
Διαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus