Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία Νέα


ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ «ΛΗΔΡΑ» Αρ. Διαγωνισμού: ΤΚΕΑΑ 16/2022


Προκήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ «ΛΗΔΡΑ» Αρ. Διαγωνισμού: ΤΚΕΑΑ 16/2022».

Λήξη προθεσμίας παραλαβής Προσφοράς: Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00 στο Κιβώτιο Προσφορών του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

Λήξη προθεσμίας υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων: Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.

Αξία και Διάρκεια Σύμβασης: 70,000 ευρώ για διάρκεια 25 μήνες περιλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης για ακόμη 25 μήνες.

Αρμόδιος Λειτουργός Επικοινωνίας: Μαρία Τουμάζου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mtoumazou@dsid.mlsi.gov.cy και τηλέφωνο 22815041.

Οι διευκρινιστικές απαντήσεις θα αποσταλούν στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15:00 και παράλληλα θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες – Τελευταία Νέα.


Σχετικά Αρχεία:
 Διαγωνισμός Λήδρα Καθαρίστρια 2022_ΤΚΕΑΑ_16.2022 (2).docx


Διαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus