Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία Νέα


ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΜΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ) ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ


Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με Γνωστοποίηση του (Αριθμός 920 ημερ. 18/2/2022) αποφάσισε την μη καταβολή κομίστρων για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας εσωτερικών οδικών επιβατικών μεταφορών σε τακτικές γραμμές (λεωφορείων), μεταξύ άλλων, από:
· Άτομα σε αναπηρικό τροχοκάθισμα
· Τυφλά άτομα (τα οποία δύνανται να συνοδεύεται από σκύλο οδηγό – Guide Dog)
· Κάτοχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας και τους συνοδούς τους (η μη καταβολή κομίστρων για τους συνοδούς παρέχεται μόνο στις περιπτώσεις που η Κάρτα φέρει τη σήμανση «Α» (Assistant), η οποία καταδεικνύει την ανάγκη συνοδού)

Η πιο πάνω Γνωστοποίηση δημοσιεύτηκε στο Τμήμα Β της Επίσημης Εφημερίδας στις 18/2/2022Διαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus