Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία Νέα


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ< ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα διευκρινίζεται ότι εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από φυσιοθεραπευτές για αποκατάσταση και εκπαίδευση δεν εμπίπτει στις πρόνοιες του πιο πάνω Σχεδίου και ως εκ τούτου δεν θα εξετάζεται.

Συγκεκριμένα, μετά από διερεύνηση με φυσιοθεραπευτές κρατικών νοσηλευτηρίων διευκρινίζεται ότι δεν εξετάζονται αιτήσεις για εξοπλισμό Lite Gait.

Επίσης, αιτήσεις για στατικά ποδήλατα θα απορρίπτονται καθώς ο εν λόγω εξοπλισμός αποτελεί μέσο αποκατάσταση και δεν εμπίπτει στο πιο πάνω Σχέδιο.
Διαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus