Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία ΝέαΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΩΦΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΚΕΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΤα πιο κάτω κριτήρια έχουν συμφωνηθεί στις 27.07.2017 μεταξύ του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Ομοσπονδίας Κωφών Κύπρου:

1. Δικαίωμα επιχορήγησης για διερμηνεία θα έχουν όλα τα κωφά άτομα, ανεξαρτήτως αν είναι μέλη ή όχι κάποιας οργάνωσης. Τον ορισμό του «κωφού ατόμου» τον ορίζει ο νόμος, Ν.66 (Ι)/2006.

2. Σκοπός της παροχής διερμηνέων νοηματικής γλώσσας είναι η εξυπηρέτηση των κωφών ατόμων σε δημόσιες υπηρεσίες ή για ιδιωτικές υποθέσεις, αλλά όχι η διερμηνεία διδασκαλίας για μαθητές και φοιτητές.

3. Τα κωφά άτομα έχουν δικαίωμα για την επιλογή διερμηνέα, από εγκεκριμένο κατάλογο διερμηνέων που θα βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. Στην περίπτωση που δεν ζητείται συγκεκριμένος διερμηνέας, η ΟΚΚ επιλέγει όποιον είναι διαθέσιμος. Νοείται ότι αποκλείεται διερμηνέας ο οποίος είναι συγγενής με το εξυπηρετούμενο άτομο.

4. Η παροχή διερμηνέων θα γίνεται με προγραμματισμένες συναντήσεις για να συνοδεύουν τα κωφά άτομα σε δημόσιες υπηρεσίες ή για ιδιωτικές υποθέσεις. Η ΟΚΚ έχει την ευθύνη του προγραμματισμού των συναντήσεων, του χειρισμού των παραπόνων και της ακριβοδίκαιης κατανομής του ποσού της επιχορήγησης.

5. Για προγραμματισμένα ραντεβού τα κωφά άτομα είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν την ΟΚΚ τουλάχιστον 3 εργάσιμες μέρες νωρίτερα.

6. Για τα επείγοντα περιστατικά (νοσοκομεία, αστυνομία κ.ά) τα κωφά άτομα να ενημερώνουν με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μήνυμα ή βιντεοκλήση ή συγγενικό πρόσωπο την ΟΚΚ.

7. Τα κωφά άτομα να δηλώνουν τρόπους επικοινωνίας, δηλ. κινητό ή φαξ ή ηλεκτρονική διεύθυνση ή συγγενικό πρόσωπο.

8. Τα κωφά άτομα πρέπει να δηλώνουν όλα τα στοιχεία που τους ζητούνται (σκοπός διερμηνέα, ώρες διερμηνείας, προτίμηση διερμηνέα) ή άλλα στοιχεία αν η ΟΚΚ τα ζητήσει μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνύματος ή βιντεοκλήσης ή επικοινωνίας μέσω συγγενικού προσώπου.

9. Τα κωφά άτομα να αναφέρουν πόση ώρα περίπου θα χρειαστεί διερμηνέας, για να διαμορφώνει η ΟΚΚ και ο/η διερμηνέας αντίστοιχα το πρόγραμμα.

10. Τα κωφά άτομα οφείλουν να είναι συνεπή στα ραντεβού με τους διερμηνείς και οι διερμηνείς οφείλουν να είναι συνεπείς στα ραντεβού τους με τα κωφά άτομα.

11. Όταν τα κωφά άτομα εξυπηρετούνται σε κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες παρέχουν διερμηνέα, δεν θα παρέχεται διερμηνέας από την ΟΚΚ.

12. Αν το ποσό της χορηγίας που λαμβάνει η ΟΚΚ από το ΤΚΕΑΑ δεν δαπανείται ολόκληρο, το υπόλοιπο ποσό θα λαμβάνεται υπόψη στην εξέταση της χορηγίας του επόμενου έτους. Η ΟΚΚ δεν θα υποβάλλει αποδείξεις, αλλά έκθεση του προηγούμενου έτους με πίνακα στον οποίο θα αναγράφονται οι διερμηνείς, τα άτομα εξυπηρέτησης, η διάρκεια και ο σκοπός. Το ΤΚΕΑΑ δικαιούται να ζητήσει τις αποδείξεις ή άλλα στοιχεία όποτε το κρίνει απαραίτητο.

13. Η ωριαία αμοιβή που θα καταβάλλεται στους διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας ανέρχεται στα €25. Θα καταβάλλεται επίσης κατ’ αποκοπήν αποζημίωση για οδοιπορικά έξοδα ύψους €0,1709 ανά χιλιόμετρο στην περίπτωση που η απόσταση που διανύουν για να μεταβούν στον τόπο όπου κλήθηκαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους υπερβαίνει τα 17 χιλιόμετρα (μία διαδρομή). Το ποσό αυτό θα πρέπει, σύμφωνα με επιστολή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού προς το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες με αρ. φακ.13.20.006 και ημερ.02/08/17, να παραχωρείται μειωμένο κατά 15%, ήτοι 0,1453 ανά χιλιόμετρο.


Σχετικά Αρχεία:
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ.jpg


Διαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus