Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία Νέα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΚΑΛΑΣ,ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ


Αναφορικά με το πιο πάνω Σχέδιο και σε σχέση με την επιχορήγηση για αγορά και εγκατάσταση καρέκλας σκάλας/ανελκυστήρα/πλατφόρμα ανακοινώνεται ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της επιχορήγησης στους εγκεκριμένους δικαιούχους είναι:

- Πρωτότυπο Τιμολόγιο ή πιστό αντίγραφό τιμολογίου στο όνομα του δικαιούχου

- Υπεύθυνη Δήλωση Παράδοσης/ Παραλαβής κατάλληλα συμπληρωμένη από τον δικαιούχο( Μέρος Α) και εκπρόσωπο της εταιρείας (Μέρος Β)

- Τίτλος ιδιοκτησίας της οικίας όπου έχει γίνει η εγκατάσταση του εξοπλισμού

- Φωτογραφίες της ολοκληρωμένης εγκατάστασης

- Εξουσιοδότηση για πληρωμές μέσω τραπεζικού εμβάσματος συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο του λογαριασμού μαζί με αντίγραφό ΙΒΑΝ (δεν απαιτείται σε περίπτωση όπου πληρώνεται δικαιούχος λήπτης επιδόματος από το ΤΚΕΑΑ)

- Εξουσιοδότηση για καταβολή της επιχορήγησης στον λογαριασμό του προμηθευτή/εταιρείας (αν εφαρμόζεται).
Διαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus