Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία Νέα


Ανακοίνωση για Πιστοποίηση Γνησίου Υπογραφής και νέας σφραγίδας Πιστοποιούντων Υπαλλήλων

Οδηγίες για Πιστοποίηση Γνησίου Υπογραφής και νέας σφραγίδας Πιστοποιούντων Υπαλλήλων


Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό ΥΠΕΣ Γ.Ε.32 και ημερομηνίας 08/08/2023 που τέθηκε σε εφαρμογή από 1/10/2023 σημειώνονται οι πιο κάτω αλλαγές στην συμπλήρωση των εντύπων πληρωμής για το Σχέδιο Αναπηρικού Αυτοκινήτου:

- Στο παράρτημα 2 το γνήσιο της υπογραφής πιστοποιείται μόνο από Πιστοποιών Υπάλληλο με την νέα σφραγίδα όπως στο δείγμα που επισυνάπτεται.

- Το πιστό αντίγραφό τιμολογίου δεν θα μπορεί να πιστοποιείται από Πιστοποιών Υπάλληλο και έχει προστεθεί σχετική διευκρίνηση στις οδηγίες για τα πιστοποιητικά πληρωμής. Ως πιστό αντίγραφο τιμολογίου θα γίνεται δεκτό μόνο αντίγραφό με σφραγίδα και υπογραφή του εκδότη.Σχετικά Αρχεία:
ocx 02 - Εξουσιοδότηση Πληρωμής με πιστοποίηση γνήσιου υπογραφής_2023.docx
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Δείγμα Νέας σφραγίδας Πιστοποιούντων Υπαλλήλων.pdf


Διαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus