Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία Νέα


Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για την παροχή Χορηγίας σε Οργανώσεις των Ατόμων με Αναπηρίες


Tο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες ανακοινώνει ότι προκηρύσσει το πιο πάνω Σχέδιο για το έτος 2023.

Απώτερος στόχος του Σχεδίου είναι να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες στην Κύπρο, ώστε να υλοποιούν προγράμματα που διασφαλίζουν την άσκηση των δικαιωμάτων και ενισχύουν την κοινωνική ενσωμάτωση των μελών τους και των ατόμων με αναπηρίες γενικότερα.

Οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις παρακαλούνται όπως μελετήσουν με προσοχή τους όρους του Σχεδίου και όπως αποστείλουν στο Τμήμα κατάλληλα συμπληρωμένο το πιο κάτω έντυπο αίτησης το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου 2023. Το έντυπο αίτησης θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.4 της αίτησης.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Word 2023_αίτηση.dococx Γραπτή Δήλωσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας 2 2023.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ -2022.doc


Διαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus