Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία Νέα


Ανακοίνωση αναφορικά με Επιδοτήσεις Τεχνικών Μέσων
σε πολίτες ηλικίας πέραν των 85 ετών


Ανακοίνωση αναφορικά με Επιδοτήσεις Τεχνικών Μέσων
σε πολίτες ηλικίας πέραν των 85 ετών

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, γνωστοποιεί νέα πρακτική εξέτασης Αιτήσεων Τεχνικών Μέσων, αναφορικά με άτομα που ανήκουν στην πιο πάνω κατηγορία, βάσει της οποίας, θα λαμβάνουν επιδότηση για αγορά Τεχνικών Μέσων, Οργάνων και Άλλων Βοηθημάτων, άτομα τα οποία έχουν αξιολογηθεί από Επιτροπή Αξιολόγησης Αναπηρίας και τους έχει αποσταλεί Ολοκληρωμένο Πόρισμα Αξιολόγησης.

Η πιο πάνω διοικητική πρακτική, τίθεται σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2024.
Διαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus