Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Νέα / Ανακοινώσεις☉ 17/05/2024 Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για ενοικίαση κτηρίου στην Επαρχία Λεμεσού για στέγαση των γραφείων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

☉ 15/05/2024 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΥΠΟ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

☉ 07/05/2024 ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ/ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 15/2023 ΣΤΟ eProcurement ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

☉ 30/04/2024 Ανακοίνωση Τύπου Εντάξεις Έργων για το «Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για τη δημιουργία νέων ή την επέκταση υφιστάμενων δομών κοινωνικής φροντίδας στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021 – 2026»

☉ 26/04/2024 Εντάξεις Έργων για το «Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για τη δημιουργία νέων ή την επέκταση υφιστάμενων δομών κοινωνικής φροντίδας στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021 – 2026»

☉ 18/04/2024 ΔΕΥΤΕΡΗ (2η): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ Ή ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2021 -2026

☉ 27/03/2024 Πρόσκληση Δήλωση Ενδιαφέροντος για εξεύρεση κτηρίου για στέγαση ατόμων με αναπηρίες στην Επαρχία Λεμεσού

☉ 12/03/2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αίτησης στο Πλαίσιο Του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας Βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2832 Του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας Για την Παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέρονος Για το 2024

☉ 05/03/2024 Διευκρινιστικο_Τροποποιητικό Έγγραφο για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Συμφωνία Πλαίσιο για τη δημιουργία καταλόγου για την αγορά υπηρεσιών Κοινωνικών Λειτουργών και της Εποπτείας τους, για σκοπούς του Προγράμματος Εξασφάλισης Κοινωνικών Λειτουργών σε κοινότητες ή συμπλέγματα κοινοτήτων και σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης» με αρ. ΥΚΕ 7/2022 που εντάσσεται στο Έργο «Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

☉ 29/02/2024 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (EE) 2023/2832 ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024

☉ 06/02/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Συμφωνία Πλαίσιο για τη δημιουργία καταλόγου για την αγορά υπηρεσιών Κοινωνικών Λειτουργών και της Εποπτείας τους, για σκοπούς του Προγράμματος Εξασφάλισης Κοινωνικών Λειτουργών σε κοινότητες ή συμπλέγματα κοινοτήτων και σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης» με αρ. ΥΚΕ 7/2022 που εντάσσεται στο Έργο «Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.Αρχείο Ανακοινώσεων

Back To Top