Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

social welfare services

Ανακοινώσεις Νομοθεσία Έντυπα Ενημερωτικό Υλικό
Πρωτόκολλα Σχέδιο Αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2021-2026) - Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Κατάλογοι Προγραμμάτων Κοινωνικής Φροντίδας