Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

social welfare services


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Σάββατο 23/09/2023 από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 2:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του Κυβερνητικού Κόμβου Διαδικτύου (ΚΚΔ) λόγω προγραμματισμένων αναβαθμίσεων του εξοπλισμού.


Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν θα υπάρχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΚΚΔ, συμπεριλαμβανομένων των Κυβερνητικών Διαδικτυακών Τόπων, των Διαδικτυακών Υπηρεσιών της
Κυβέρνησης, των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο eOasis και στο Sharepoint (η-συνεργασία).


Απολογούμαστε για την ταλαιπωρία και ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Ανακοινώσεις Νομοθεσία Έντυπα Ενημερωτικό Υλικό
Πρωτόκολλα Σχέδιο Αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2021-2026) - Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Κατάλογοι Προγραμμάτων Κοινωνικής Φροντίδας