Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Κρατικά Ιδρύματα


Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας λειτουργούν παγκύπρια Κρατικά Ιδρύματα τα οποία προσφέρουν στέγη, προστασία και φροντίδα σε παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, σε 24-ωρη και ημερήσια βάση.

Τα Κρατικά Ιδρύματα χωρίζονται στις πιο κάτω κατηγορίες:Κρατικά Ιδρύματα Παιδικής και Εφηβικής Προστασίας
Κρατικά Ιδρύματα Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών
Κρατική Ιδρυματική Φροντίδα για Ηλικιωμένους και Άτομα με Αναπηρίες

Back To Top