Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Κρατικά Ιδρύματα

Κρατική Ιδρυματική Φροντίδα για Ηλικιωμένους και Άτομα με Αναπηρίες

Κρατική Ιδρυματική Φροντίδα για Ηλικιωμένους και Άτομα με ΑναπηρίεςΣπίτια στην Κοινότητα για ΑμεΑ

Με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις για την αποϊδρυματοποίηση Ατόμων με Αναπηρίες και την ένταξη τους στην Κοινότητα, δημιουργήθηκαν και λειτουργούν Παγκύπρια «Σπίτια στην Κοινότητα», όπου παρέχεται 24-ωρη φροντίδα και προστασία, εξειδικευμένες υπηρεσίες και δραστηριότητες προαγωγής των δικαιωμάτων τους.

Η φροντίδα που παρέχεται στα άτομα με αναπηρίες στοχεύει κυρίως :

- στην αξιοπρεπή διαβίωση των ατόμων με σοβαρή νοητική και κινητική αναπηρία καθώς και στην αξιοποίηση και ανάπτυξη στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, των σωματικών και πνευματικών τους δεξιοτήτων, για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη αυτοεξυπηρέτηση και κοινωνικοποίηση τους

- στην ανακούφιση των οικογενειών τους από το ψυχικό άγχος και τη σωματική κούραση που προκαλεί η καθημερινή φροντίδα και προστασία τους,

- στην παροχή σ΄ όλα τα μέλη της οικογένειας της ευκαιρίας για εργοδότηση και συμβολή στη βελτίωση του οικονομικού επιπέδου της οικογένειας.Κρατικές Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων

Κρατικές Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων λειτουργούν στις Επαρχίες Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου, στις οποίες παρέχεται ιδρυματική φροντίδα και προστασία.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top