Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών


Πολιτική των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας είναι να αποδέχονται αιτήματα, στο μέτρο του δυνατού, για πρακτική άσκηση σπουδαστών στους ακόλουθους κλάδους σπουδών:

    - Κοινωνική Εργασία, σε διάφορα Πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας.
    - Ψυχολογία, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου για μεταπτυχιακούς φοιτητές.
    - Νοσηλευτική, σε κρατικές Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων, όπου εργοδοτείται προσωπικό του Υπουργείου Υγείας.

Όλα τα αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων των σπουδαστών και να απευθύνονται στη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, Στασίνου 5, 2404 Έγκωμη ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση central.sws@sws.dmsw.gov.cy.

Για να εξεταστεί ένα αίτημα, θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει το όνομα του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, την επαρχία, τον τομέα εργασίας, τη χρονική περίοδο και την επαρχία στην οποία επιθυμεί να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση. Οι προτιμήσεις των σπουδαστών, εξετάζονται με βάση τις δυνατότητες των Υπηρεσιών.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Αίτηση για Πρακτική Άσκηση στις ΥΚΕ.pdf


Back To Top