Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Ετήσιες Εκθέσεις


Η τελευταία δημοσιευμένη Ετήσια Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αφορά το έτος 2021 περιελάμβανε και τις δράσεις, τα προγράμματα και στατιστικά στοιχεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Ενόψει του ότι οι Υπηρεσιές Κοινωνικής Ευημερίας, τον Ιούλιο του 2021 μεταφέρθηκαν στην αρμοδιότητα του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, οι επόμενες Ετήσιες Εκθέσεις θα ετοιμάζονται απο το αρμόδιο Υφυπουργείο.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/10/1998 - Ετήσια Εκθεση
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/10/1999 - Ετήσια Έκθεση
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/10/2000 - Ετήσια Έκθεση
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/10/2001 - Ετήσια Έκθεση
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/10/2002 - Ετήσια Έκθεση
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/10/2003 - Ετήσια Έκθεση
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/10/2004 - Ετήσια Έκθεση
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/10/2005 - Ετήσια Έκθεση
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/10/2006 - Ετήσια Έκθεση
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/10/2007 - Ετήσια Έκθεση
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/10/2008 - Ετήσια Έκθεση
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/10/2009 - Ετήσια Έκθεση
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/10/2010 - Ετήσια Έκθεση
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/10/2011 - Ετήσια Έκθεση
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/10/2012 - Ετήσια Έκθεση
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/10/2013 - Ετήσια Έκθεση
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/10/2014 - Ετήσια Έκθεση
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/10/2016 - Ετήσια Έκθεση
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/10/2017 - Ετήσια Έκθεση
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/10/2018 - Ετήσια Έκθεση
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/10/2021 - Ετήσια Έκθεση


Back To Top