Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Προστασία και Ευημερία Παιδιών


Παιδί θεωρείται το άτομο κάτω των δεκαοκτώ ετών, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την οποία κύρωσε η Κυπριακή Δημοκρατία με τον περί της Συμβάσεως περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικό) Νόμο του 1990.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας αναλαμβάνει τη φροντίδα και προστασία των παιδιών (γονική μέριμνα), σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι γονείς εγκαταλείπουν ή δεν είναι σε θέση να εκτελέσουν τις γονικές τους υποχρεώσεις. Επίσης, ο περί Προσφύγων Νόμος του 2000, ορίζει ως κηδεμόνα την Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας παιδιού που εισέρχεται στην Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς το γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα του και έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας.

Η ανάληψη της φροντίδας ενός παιδιού από τη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, εξυπακούει τη μετακίνηση του από το περιβάλλον, στο οποίο ζει και την τοποθέτηση του σε ανάδοχη οικογένεια (κατά προτίμηση συγγενική), εφόσον κρίνεται κατάλληλη ή σε ίδρυμα παιδικής προστασίας.

Οι λόγοι που μετακινούνται παιδιά από το σπίτι τους αφορούν κυρίως σοβαρούς κινδύνους στη διασφάλιση της φροντίδας και προστασίας τους στο οικογενειακό περιβάλλον τους. Αυτό σημαίνει παραμέληση, κακομεταχείριση, εγκατάλειψη από τους γονείς ή κηδεμόνες ή κακή άσκηση του γονεϊκού ρόλου. Σημειώνεται όμως ότι η μετακίνηση παιδιών από τους φυσικούς τους γονείς αποτελεί το έσχατο μέτρο που λαμβάνεται για τη διασφάλιση της προστασίας του παιδιού και αφού εξαντληθούν όλες οι προσπάθειες στήριξης της οικογένειας, ώστε να παραμείνει το παιδί κοντά τους. Η ανάληψη παιδιού υπό τη φροντίδα της Διευθύντριας, γίνεται με διάταγμα Δικαστηρίου.

Η συνεργασία με τους φυσικούς γονείς επιδιώκεται πριν και μετά τη μετακίνηση ενός παιδιού από την οικογένειά του, αφού παραμένει ως στόχος η στήριξη της οικογένειας, ώστε να αρθούν οι λόγοι που οδήγησαν στη μετακίνηση και να επιστρέψει το παιδί στην οικογένειά του, εφόσον διασφαλίζεται το συμφέρον του.

Οι απόψεις των ίδιων των παιδιών, λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις διαδικασίες και στον καθορισμό του συμφέροντός τους.Ανάδοχες Οικογένειες
Ομάδα Παιδιών σε Ανάδοχη Οικογένεια
Παιδιά Ιδιωτικά Τοποθετημένα σε Ανάδοχες Οικογένειες
Ιδιωτικές Παιδικές Στέγες
Παιδιά Τοποθετημένα σε Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας
Θεσμός ημιανεξάρτητης διαβίωσης

Back To Top