Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Προκυρήξεις Θέσεων


16/09/2022 - Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου γα τις ανάγκες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας
25/02/2022 - Πρόσληψη 50 Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Λειτουργοί Κοινωνικών Υπηρεσιών) του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας
25/02/2022 - Πρόσληψη 26 Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Ιδρυματικοί Λειτουργοί) του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
15/09/2023_Προκήρυξη για απασχόληση τριάντα (30) ΕΟΧ, για εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κλ. Α8, Α10 και Α11) για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου τακτής προθεσμίας «Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

Back To Top