Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Προκυρήξεις Θέσεων

25/02/2022 - Πρόσληψη 26 Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Ιδρυματικοί Λειτουργοί) του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας

25/02/2022 - Πρόσληψη 26 Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Ιδρυματικοί Λειτουργοί) του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠροκήρυξη ΥΚΕ για 26 ΙΛ ΕΟΧ ΤΑΜΕ 2021-2027
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑίτηση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου
1 16.12.2021.pdfΚατάλογος αποδεκτών τεκμηριών γλωσσών ΕΔΥ ημερ. 16.12.2021
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣχέδια Υπηρεσίας Ιδρυματικών Λειτουργών


Back To Top