Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών


Η διεθνής κοινότητα, στις 20 Νοεμβρίου του 1959, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε παμψηφεί την Διακήρυξη του Παιδιού. Τριάντα χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα στις 20 Νοεμβρίου 1989, το ίδιο Σώμα υιοθέτησε και πάλι ομόφωνα την Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία αποτελεί το πρώτο διεθνές νομικό κείμενο που εγγυάται αυτά τα δικαιώματα σε όλο τους το φάσμα. Έκτοτε, η ημερομηνία αυτή καθιερώθηκε ως "Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού". Η Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού είναι ο πρώτος παγκόσμιος νομικός δεσμευτικός κώδικας για τα δικαιώματα που όλα τα παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν. Με αυτό τίθενται οι στοιχειώδεις αρχές για την ευημερία των παιδιών.

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπογράψει και κυρώσει τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού το 1990 με τον περί της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) Νόμος του 1990 (Ν.243/1990).Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) Νόμος του 1990 (Ν.243/1990)

Back To Top