Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Γονική Μέριμνα


Το πρόγραμμα Γονικής Μέριμνας, στοχεύει στην προστασία του παιδιού σε περιπτώσεις που γονείς δεν διαμένουν πια μαζί και βρίσκονται σε αντιδικία ως προς τα θέματα γονικής μέριμνας των παιδιών τους. Στις περιπτώσεις αυτές, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας καλούνται από το Δικαστήριο να ετοιμάζουν κοινωνικές εκθέσεις για να υποβοηθήσουν στη λήψη απόφασης, συνήθως για τον καθορισμό της μόνιμης διαμονής του παιδιού με τον ένα γονέα και ρύθμιση της επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα, με γνώμονα πάντα το συμφέρον του παιδιού.


Back To Top