Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Προκυρήξεις Θέσεων

16/09/2022 - Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου γα τις ανάγκες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας

16/09/2022 - Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου γα τις ανάγκες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠροκήρυξη-ΥΚE για 2 ΕΟΧ ΛΚΥ για trafficking ΤΑΜΕ 2021-2027
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑίτηση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου
1 16.12.2021.pdfΚατάλογος αποδεκτών τεκμηριών γλωσσών ΕΔΥ ημερ. 16.12.2021
1Υ.13.2012.pdfΣχέδια Υπηρεσίας ΛΚΥ όλων των βαθμίδων Σ.Υ.13.2012


Back To Top