Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Προκυρήξεις Θέσεων

15/09/2023_Προκήρυξη για απασχόληση τριάντα (30) ΕΟΧ, για εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κλ. Α8, Α10 και Α11) για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου τακτής προθεσμίας «Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

15/09/2023_Προκήρυξη για απασχόληση τριάντα (30) ΕΟΧ, για εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κλ. Α8, Α10 και Α11) για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου τακτής προθεσμίας «Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠροκήρυξη στην Επίσημη Εφημερίδα για 30 ΛΚΥ ΕΟΧ 15_09_2023
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑίτηση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου


Back To Top