Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Προστασία και Ευημερία Παιδιών

Ομάδα Παιδιών σε Ανάδοχη Οικογένεια

Ομάδα Παιδιών σε Ανάδοχη ΟικογένειαΣτην ανάδοχη οικογένεια για ομάδα παιδιών, εξυπηρετούνται 4-6 παιδιά, που παρουσιάζουν ειδικά προβλήματα και ανάγκες. Τέτοια παιδιά είναι:

(α) Παιδιά που έχουν ανάγκη εξατομικευμένης φροντίδας αλλά συγχρόνως και ελέγχου στην ομάδα για σκοπούς κοινωνικοποίησης, πειθαρχίας.

(β) Παιδιά σχολικής ηλικίας που είχαν ανεπιτυχείς τοποθετήσεις σε ανάδοχες οικογένειες ή μακρόχρονη παραμονή σε ίδρυμα και τα οποία χρειάζονται για ένα χρονικό διάστημα εμπειρίες μιας οικογενειακής ζωής πιο οργανωμένης από τη συνήθη οικογένεια.

(γ) Μικρά παιδιά που χρειάζεται να τοποθετηθούν έκτακτα ή για μικρό χρονικό διάστημα, λόγω κάποιας κρίσης ή άλλης ανάγκης.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top