Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Προστασία και Ευημερία Παιδιών

Παιδιά Ιδιωτικά Τοποθετημένα σε Ανάδοχες Οικογένειες

Παιδιά Ιδιωτικά Τοποθετημένα σε Ανάδοχες ΟικογένειεςΟι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν την αρμοδιότητα επίβλεψης της φροντίδας παιδιών που τοποθετούνται σε οικογένειες από τους γονείς τους με ιδιωτική διευθέτηση, ώστε να διασφαλίζεται το συμφέρον του παιδιού.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top