Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Νέα / Ανακοινώσεις


Διευκρινιστικο_Τροποποιητικό Έγγραφο για την
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Συμφωνία Πλαίσιο για τη δημιουργία καταλόγου για την αγορά υπηρεσιών Κοινωνικών Λειτουργών και της Εποπτείας τους, για σκοπούς του Προγράμματος Εξασφάλισης Κοινωνικών Λειτουργών σε κοινότητες ή συμπλέγματα κοινοτήτων και σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης» με αρ. ΥΚΕ 7/2022 που εντάσσεται στο Έργο «Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ_ADDENDUM_ΑΡ 2.pdf

Back To Top