Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Νέα / Ανακοινώσεις


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Συμφωνία Πλαίσιο για τη δημιουργία καταλόγου για την αγορά υπηρεσιών Κοινωνικών Λειτουργών και της Εποπτείας τους, για σκοπούς του Προγράμματος Εξασφάλισης Κοινωνικών Λειτουργών σε κοινότητες ή συμπλέγματα κοινοτήτων και σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης» με αρ. ΥΚΕ 7/2022 που εντάσσεται στο Έργο «Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf

Back To Top