Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Νέα / Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αίτησης στο Πλαίσιο Του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας Βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2832 Του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας Για την Παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέρονος Για το 2024Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΑνακοίνωση_Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων 2024.docx

Back To Top