Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Αρχείο Νέων / Ανακοινώσεων


Hide details for [<font class="simpletitle">]2024[</font>]2024
- 23/01/2024 Δημόσια διαβούλευση Νομοσχέδιο για τον περί της Μεταχείρισης Παιδιών υπό τη Γονική Μέριμνα ή Επιμέλεια ή Φροντίδα του Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας Νόμο του 2024
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2023[</font>]2023
- 15/09/2023 Προκήρυξη για απασχόληση τριάντα (30) ΕΟΧ, για εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κλ. Α8, Α10 και Α11) για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου τακτής προθεσμίας «Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
 
- 31/08/2023 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την "αγορά υπηρεσιών από άτομα που θα δρουν ως Φροντιστές και άτομα επαγγελματίες με ανάθεση καθηκόντων κηδεμόνα, για Ασυνόδευτους Ανηλίκους σε Δομές στην Επαρχία Πάφου Λάρνακας και Αμμοχώστου".
 
- 18/07/2023 Τελική Διορθωτική Ανακοίνωση ΥΚΕ αρ_4 για το «Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για τη δημιουργία νέων ή την επέκταση υφιστάμενων δομών κοινωνικής φροντίδας στα πλαίσια του ΣΑΑ 2021_2026
 
- 18/05/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, ανακοινώνουν ότι από τις 22/05/2023 μέχρι 30/05/2023, από τις 8.00 π.μ. μέχρι τις 2.00 μ.μ., γίνονται δεκτές αιτήσεις για εγγραφή παιδιών, για τη σχολική περίοδο 2023 – 2024. Έντυπα αιτήσεων διατίθενται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Ευημερίας Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου στους κατά τόπους Παιδοκομικούς Σταθμούς αντίστοιχα, καθώς και στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας mlsi.gov.cy/sws. Τα έντυπα αιτήσεων, θα πρέπει να παραδίδονται στους Κρατικούς Παιδοκομικούς Σταθμούς. Στους Κρατικούς Παιδοκομικούς Σταθμούς, γίνονται δεκτά παιδιά τα οποία έχουν συμπληρώσει τα 2 χρόνια της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει τα 4 χρόνια και 8 μήνες, την 1/9/2023.
 
- 04/04/2023 Καταβολή κοινωνικών παροχών για τον μήνα Απρίλιο 2023
 
- 22/03/2023 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την "αγορά υπηρεσιών από άτομα που θα δρουν ως φροντιστές και άτομα επαγγελματίες με ανάθεση καθηκόντων κηδεμόνα, για Ασυνόδευτους Ανηλίκους σε Δομές στην Επαρχία Πάφου, Λάρνακας και Αμμοχώστου"
 
- 28/02/2023 Δελτίο Τύπου Σε τροχιά υλοποίησης το νέο Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας
 
- 28/02/2023 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 
- 24/02/2023 Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για τη δημιουργία νέων ή την επέκταση υφιστάμενων δομών κοινωνικής φροντίδας στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026
 
- 16/02/2023 Δελτίο Τύπου Υπουργικό: Έγκριση Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών για δημιουργία νέων ή επέκταση υφιστάμενων δομών κοινωνικής φροντίδας
 
- 30/01/2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 360/2012 ΕΕ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023
 
- 18/01/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την "Συμφωνία Πλαίσιο για τη δημιουργία καταλόγου για την αγορά υπηρεσιών Κοινωνικών Λειτουργών και της Εποπτείας τους, για σκοπούς του Προγράμματος Εξασφάλισης Κοινωνικών Λειτουργών σε κοινότητες ή συμπλέγματα κοινοτήτων και σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης" που υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου "Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας", το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
 
- 16/01/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά υπηρεσιών από τις ΥΚΕ από άτομα που θα δρούν ως φροντιστές και άτομα εππαγγελματίες με ανάθεση καθηκόντων κηδεμόνα/συντονιστή ασυνόδευτων ανηλίκων στις Επαρχίες Πάφου, Λάρνακας και Αμμοχώστου. Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ Αρ.: ΥΚΕ 1/2023
 
- 12/01/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΡΟΥΝ ΩΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ και ΑΤΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΠΑΦΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ. Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ, Αρ.: ΥΚΕ 1/2023
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2022[</font>]2022
- 08/12/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Συμφωνία Πλαίσιο για τη δημιουργία καταλόγου για την αγορά υπηρεσιών Κοινωνικών Λειτουργών και της Εποπτείας τους, για σκοπούς του Προγράμματος Εξασφάλισης Κοινωνικών Λειτουργών σε κοινότητες ή συμπλέγματα κοινοτήτων και σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου «Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
 
- 17/11/2022 Ανακοίνωση Τύπου Δημόσιας Διαβούλευσης νέου Σχεδίου Κρατικών Χορηγίων ΥΚΕ - ΣΑΑ 16.11.2022
 
- 17/11/2022 Ανακοίνωση Τύπου Θέμα: Γραπτή εξέταση για την πλήρωση 32 μόνιμων θέσεων Ιδρυματικού Λειτουργού (Κλ.Α2, Α5, Α7), Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Επίσημη Εφημερίδα με Αρ.4179, ημερ.05/04/2007 και με Αρ.5259, ημερ.14/02/2020
 
Back To Top