Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Συνεργασίες / Επιτροπές

Συμβουλευτικό Σώμα Ηλικιωμένων

Συμβουλευτικό Σώμα ΗλικιωμένωνΤο Συμβουλευτικό Σώμα Ηλικιωμένων συστάθηκε βάσει του άρθρου 9 του περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμου (Ν. 222/91) και του Κανονισμού 39(1) των Περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Κανονισμούς του 2000 (ΚΔΠ 213/2000). Τα Μέλη του Σώματος διορίζονται από τον Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, για τριετή θητεία.

Σκοπός του Σώματος αυτού είναι να βοηθά τον Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας στην εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου.

Όροι Εντολής:

- να συζητούν θέματα που απορρέουν από την υφιστάμενη νομοθεσία,
- να μελετούν προβλήματα που παρουσιάζονται στην εφαρμογή των διαφόρων διατάξεων της νομοθεσίας και να υποβάλλουν εισηγήσεις και τρόπους για την αντιμετώπισή τους,
- να μελετούν νέα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη διασφάλιση της ευημερίας και των συμφερόντων των ηλικιωμένων και να υποβάλλουν εισηγήσεις για περαιτέρω βελτίωση της νομοθεσίας.

Μέλη:

Το Συμβουλευτικό Σώμα είναι 11μελές και απαρτίζεται από τους πιο κάτω:

- εκπρόσωπο του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας
- εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας
- εκπρόσωπο της Ένωσης Δήμων Κύπρου
- εκπρόσωπο του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Στεγών Ευγηρίας
- εκπρόσωπο των Στεγών Εθελοντικής Πρωτοβουλίας
- τέσσερις εκπροσώπους των ηλικιωμένων και αναπήρων
- δύο εκπροσώπους της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ευημερίας Ηλικιωμένων

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top