Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Κοινωνικές Παροχές

Επιδόματα σε Εγκλωβισμένους και Επανεγκατασταθέντες

Επιδόματα σε Εγκλωβισμένους και ΕπανεγκατασταθέντεςΟι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, παρέχουν μηνιαίως (με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ.15/4/1983 και αρ.23.032) σε όλους τους εγκλωβισμένους, χρηματικό επίδομα το ύψος του οποίου καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

Επιπρόσθετα του πιο πάνω επιδόματος, παραχωρείται επιπλέον ποσό για παροχή υπηρεσιών φροντίδας και εγκλωβισμένους με αναπηρία. Περαιτέρω, παιδιά εγκλωβισμένων, που φοιτούν σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού, τυγχάνουν ειδικής επιδότησης η οποία εφαρμόζεται με βάση απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ.29/8/1992 και αρ.37.960).

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top