Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Επιθεωρήσεις Προγραμμάτων Κοινωνικής Φροντίδας

Συμβουλευτικά Κέντρα


Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο περιλαμβανομένου σώματος ή ομάδας προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ή μη κερδοσκοπικό οργανισμό που παρέχει ή προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες Συμβουλευτικού Κέντρου για σκοπούς συνεργασίας με ΥΚΕ, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για εγγραφή και εξασφάλιση του σχετικού πιστοποιητικού εγγραφής.

 • Αιτήσεις / Έγγραφα / Κατάλογοι - Συμβουλευτικά Κέντρα
 • (Τελευταία Ενημέρωση: 26/01/2024 01:06:55 PM)

 • Άτομα Επικοινωνίας - Συμβουλευτικά Κέντρα
 • (Τελευταία Ενημέρωση: 08/09/2023 02:46:40 PM)
 • Τελευταία Ενημέρωση στις:

  27/06/2023 02:37:22 PM

     Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε
  Your Europe

  Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

  Back To Top