Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Επιθεωρήσεις Προγραμμάτων Κοινωνικής Φροντίδας

Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών


 • Γενικές Πληροφορίες - Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών
 • (Τελευταία Ενημέρωση: 24/07/2023 01:51:48 μμ)

 • Υποβολή Αίτησης - Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών
 • (Τελευταία Ενημέρωση: 06/07/2023 09:55:29 πμ)

 • Ανακοίνωση Απόφασης Αρμόδιας Αρχής - Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών
 • (Τελευταία Ενημέρωση: 28/06/2023 01:44:29 μμ)

 • Διάκεια Ισχύος Άδειας - Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών
 • (Τελευταία Ενημέρωση: 28/06/2023 01:44:29 μμ)

 • Διαφωνία με την Απόφαση της Αρμόδιας Αρχής - Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών
 • (Τελευταία Ενημέρωση: 28/06/2023 01:44:30 μμ)

 • Νομοθεσία και Υποχρεώσεις - Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών
 • (Τελευταία Ενημέρωση: 28/06/2023 01:44:30 μμ)

 • Αιτήσεις / Έγγραφα / Καταλόγοι - Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών
 • (Τελευταία Ενημέρωση: 28/06/2023 01:24:38 μμ)

 • Άτομα Επικοινωνίας - Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών
 • (Τελευταία Ενημέρωση: 04/08/2023 08:42:34 AM)
 • Τελευταία Ενημέρωση στις:

  27/06/2023 02:37:26 PM

     Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε
  Your Europe

  Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

  Back To Top