Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Κοινωνικές Παροχές

Σχέδιο Οικονομικής Ενίσχυσης Πρώην Παιδιών Υπό Φροντίδα του Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας μετά τα 18 τους χρόνια για σκοπούς αποκατάστασης

Σχέδιο Οικονομικής Ενίσχυσης Πρώην Παιδιών Υπό Φροντίδα του Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας μετά τα 18 τους χρόνια για σκοπούς αποκατάστασης
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑναθεωρημένο Σχέδιο για Οικονομική Ενίσχυση πρώην Παιδιά Υπό Φροντίδα - Γενικές Πληροφορίες
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈντυπο Αίτησης ΥΚΕ 144 (α)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈντυπο Αίτησης ΥΚΕ 144 (Β)


Back To Top