Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Νομοθεσία

Ο περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των Θυμάτων Νόμος του 2019 (Ν.75(Ι)/2019)

Ο περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των Θυμάτων Νόμος του 2019 (Ν.75(Ι)/2019)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των Θυμάτων Νόμος του 2019 (Ν.75(Ι)/2019)


Back To Top