Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Συνεργασίες / Επιτροπές

Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια

Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην ΟικογένειαΗ Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΕΠΚΒΟ) συστάθηκε το 1996, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου Ν. 47(Ι)/1994, ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον Νόμο 119(Ι)/2000. Αποστολή της ΣΕΠΚΒΟ είναι η καλύτερη εφαρμογή του Νόμου για τη Βία στην Οικογένεια σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς και εθελοντικούς φορείς, με σκοπό την αποτελεσματική πρόληψη και ολική εξάλειψη της Βίας στην Οικογένεια.

Οι όροι εντολής της Επιτροπής βάσει της σχετικής Νομοθεσίας είναι:

- Η παρακολούθηση του προβλήματος της βίας στην οικογένεια στην Κύπρο.
- Η ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού και των επαγγελματιών.
- Η προώθηση των Υπηρεσιών για αντιμετώπιση όλων των πτυχών του προβλήματος της βίας στην οικογένεια.
- Η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των σχετικών Υπηρεσιών που λειτουργούν, καθώς και της εφαρμογής και τήρησης της σχετικής Νομοθεσίας.


Τα Υπουργεία και οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου αυτού είναι:

- Το Υπουργείο Υγείας
- Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως
- Το Υπουργείο Παιδείας,Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος)
- Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας)
- Η Νομική Υπηρεσία
- Η Αστυνομία

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top