Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Κοινωνικές Παροχές

Σχέδιο Οικονομικής Ενίσχυσης Αποφυλακισθέντων

Σχέδιο Οικονομικής Ενίσχυσης ΑποφυλακισθέντωνΣκοπός του Σχεδίου Οικονομικής Ενίσχυσης Αποφυλακισθέντων, είναι η οικονομική ενίσχυση και στήριξη των προσώπων που θα αποφυλακιστούν με στόχο την διασφάλιση του ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης τους και τη διευκόλυνση της κοινωνικής τους επανένταξης. Οι αποφυλακισθέντες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για ΕΕΕ η οποία αφού ληφθεί από την ΥΔΕΠ θα δίνεται προέγκριση από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, για προσωρινή παροχή ΕΕΕ μέχρι την οριστική μεταφορά του κάθε αιτητή στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Οι αιτητές, πριν την έναρξη παροχής ΕΕΕ, έχουν το δικαίωμα να αποτείνονται στις Υπηρεσίες μας για σκοπούς παραχώρησης έκτακτου επιδόματος σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 11 του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου.


Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 3/6/2020 με αρ.89.514

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top