Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Κοινωνικές Παροχές

Κάλυψη Υλικών Συνθηκών για Αιτητές Διεθνούς Προστασίας

Κάλυψη Υλικών Συνθηκών για Αιτητές Διεθνούς ΠροστασίαςΟι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, παρέχουν Υλικές Συνθήκες Υποδοχής σε Αιτητές Διεθνούς Προστασίας που διαμένουν εκτός των Κέντρων Υποδοχής ή/και Φιλοξενίας, με βάση τους Περί Προσφύγων Νόμους, όπως αυτοί τροποποιούνται ή/και αντικαθίστανται και τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 75.517, 87.433 και 93.451 και ημερομηνία 18/7/2013, 6/5/2019 και 28/7/2022.

  - Υλικές Συνθήκες Υποδοχής:
  Οι Υλικές Συνθήκες Υποδοχής περιλαμβάνουν:
     1) Οικονομικό Βοήθημα για κάλυψη βασικών αναγκών (τροφή, ρουχισμός και υπόδηση)
     2) Οικονομικό Βοήθημα για κάλυψη προσωπικών μικροεξόδων, συμπεριλαμβανομένων εξόδων ηλεκτρισμού και ύδρευσης. Το ποσό του οικονομικού βοηθήματος για κάλυψη προσωπικών μικροεξόδων καθορίζεται ανάλογα με το χώρο διαμονής του αιτούντα.
      3) Οικονομικό Βοήθημα για κάλυψη επιδόματος ενοικίου στον ιδιοκτήτη ενοικιαζόμενου υποστατικού.
      4) Προκαταβολή Ενοικίου
   Το ύψος των Υλικών Συνθηκών Υποδοχής καθορίζεται με βάση Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για την κάλυψη των Υλικών Συνθηκών Υποδοχής σε Αιτητές Διεθνούς Προστασίας.

    - Δικαιούχοι Υλικών Συνθηκών Υποδοχής

   Δικαιούχοι είναι οι Αιτητές Διεθνούς Προστασίας, για τους οποίους δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των Υλικών Συνθηκών Υποδοχής σε Κέντρα Υποδοχής ή/και Φιλοξενίας, διαμένουν στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές και πληρούν τόσο οι ίδιοι όσο και τα μέλη της οικογένειας τους συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

   Αιτήσεις από ενδιαφερόμενους υποβάλλονται εντός του Κέντρου Προσωρινής Υποδοχής «ΠΟΥΡΝΑΡΑ» και στα κατά τόπους (αρμόδια σε θέματα Αιτητών Διεθνούς Προστασίας) Επαρχιακά Γραφεία Ευημερίας στο ειδικό έντυπο αίτησης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, το οποίο είναι μεταφρασμένο σε έξι γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά, Κουρδικά, Σομαλικά και Ιρανικά). Το έντυπο πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο (με λατινικούς χαρακτήρες) και υπογεγραμμένο από τον αιτητή και να συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πιστοποιητικά, τα οποία ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας θεωρεί αναγκαία για την εξέταση της αίτησης.

   1Ο περί Προσφύγων Νόμος του 2000 (6(Ι)/2000)
   1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
   1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ
   1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatGENERAL INFORMATION AND CONDITIONS-ENGLISH-
   1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAPPLICATION FORM -ENGLISH
   1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatGENERAL INFORMATION AND CONDITIONS-FRENCH-
   1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAPPLICATION FORM -FRENCH-
   1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatGENERAL INFORMATION AND CONDITIONS-ARABIC-
   1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAPPLICATION FORM-ARABIC-
   1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatGENERAL INFORMATION AND CONDITIONS-SOMALI-
   1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAPPLICATION FORM - SOMALI-
   1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatGENERAL INFORMATION AND CONDITIONS-KURDISH-
   1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAPPLICATION FORM-KURDISH-
   1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatGENERAL INFORMATION AND CONDITIONS-IRANIAN FARSI-
   1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAPPLICATION FORM -IRANIAN FARSI-


   Back To Top