Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Επιθεωρήσεις Προγραμμάτων Κοινωνικής Φροντίδας

Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων


 • Γενικές Πληροφορίες - Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων
 • (Τελευταία Ενημέρωση: 24/07/2023 02:26:47 μμ)

 • Υποβολή Αίτησης - Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων
 • (Τελευταία Ενημέρωση: 28/06/2023 02:35:20 μμ)

 • Ανακοίνωση Απόφασης Αρμόδιας Αρχής - Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων
 • (Τελευταία Ενημέρωση: 28/06/2023 02:35:20 μμ)

 • Διάρκεια Ισχύος Άδειας - Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων
 • (Τελευταία Ενημέρωση: 28/06/2023 02:35:20 μμ)

 • Διαφωνία με την Απόφαση της Αρμόδιας Αρχής - Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων
 • (Τελευταία Ενημέρωση: 28/06/2023 02:35:20 μμ)

 • Νομοθεσία και Υποχρεώσεις - Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων
 • (Τελευταία Ενημέρωση: 28/06/2023 02:35:20 μμ)

 • Αιτήσεις / Έγγραφα / Καταλόγοι - Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων
 • (Τελευταία Ενημέρωση: 28/06/2023 02:29:19 μμ)

 • Άτομα Επικοινωνίας - Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων
 • (Τελευταία Ενημέρωση: 04/08/2023 08:46:25 AM)
 • Τελευταία Ενημέρωση στις:

  27/06/2023 02:37:27 PM

     Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε
  Your Europe

  Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

  Back To Top